Disclaimer

Alhoewel Instituut voor Preventie en Gezondheid er naar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor schade en/of andere problemen, die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites.

Instituut voor Preventie en Gezondheid kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website. Ze pretendeert geen volledigheid.

In geen enkel geval is Instituut voor Preventie en Gezondheid aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

Ook is Instituut voor Preventie en Gezondheid niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website.

Instituut voor Preventie en Gezondheid kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging.

Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

Gebruik van deze website komt voor eigen rekening en risico.